طراحی نما مجتمع مسکونی

طراحی نما مجتمع مسکونی

ساختمانی که امروز با آن آشنا می شوید، یک طراحی نما مجتمع مسکونی نوساز است که ۴۳ واحد خصوصی و چندین واحد عمومی را در بر می گیرد. این ساختمان که از قبل یک بنای سیمانی داشته و دارد، یک مجتمع اداری بوده که در چند سال گذشته به متروکه تبدیل شده بود.

ادامه مطلب